DERELL
RES37D - Defrost kontrol cihazı - soğutma vs ısıtma
Soğutma kontrol için tasarlanmış çift kontak çıkışlı bir cihazdır.
Çıkışlardan bir tanesi kompresör için, diğeri ise defrost veya alarm
işlevi için kullanılabilir. Cihazın kompresör koruma ve defrost
parametreleri mevcuttur. Isı kontrol, histerezisli ON/OFF olarak
sağlanmaktadır. Alt ve üst set değerleri isteğe göre ayarlanabilir.
Opsiyonel  8A veya 16A’lik röle çıkışlarına sahiptir. Defrostu başlatma,
kapı mandalı veya alarm işlevleri için bir adet dijital girişe sahiptir.
Alarm durumunda isteğe bağlı sesli uyarı için buzzer çıkışına sahiptir.
Isı algılamasını, birisi Defrost sıcaklığını ölçen 2 adet NTC prob
girişinden yapmaktadır. -40oC ~ +150oC arası sıcaklık ölçüm ve
kontrol yapabilmektedir.
GENEL ÖZELİKLER:

Ölçü: 75mm X 35mm X 75mm
Besleme: 220VAC /  50-60Hz (+%10 - -%20)
16A /  250VAC Röle Çıkışı (220VAC - 0,75HP kompresörü
çalıştırabilir)
Defrost Yönetimi için ayrı röle çıkışı (8A /  250VAC)
Elektrikli veya Sıcak Gaz Defrost Yönetimi
Soğutma odası ve defrost için iki ayrı sensör girişi
4 dijit 12mm LED gösterge
Ölçüm skalası: -40 °c + 150 °c
Ölçüm girişi: NTC Sensör (10k0hm 25 °C)
Alarm uyarısı mevcut.
ön yüzey koruması IP65
Çalışma sıcaklığı: O °C - 50 °C
Çalışma nemi: %10 - %90 (Yoğunlaşma olmaksızın)
             RESD   Sipariş kodları;                                      
RES37D-12 >> 35mm x 77mm x 75mm "özel üretim" 12volt besleme
RES37D-24 >> 35mm x 77mm x 75mm "yatay model" 24volt besleme
RES37D-220 >> 35mm x 77mm x 75mm "yatay model" 220 volt besleme
o1 > Oda Prob kalibrasyon değeri. (-l9,9 •c - l9,9°C} (Fabrika ayarı :_O)
o2 > Evaporatör Prob kalibrasyon değeri. (-19,9 °C - 19,S°C) (Fab: O)
P1 > Noktasal gösterim
    dot: Var
    ınt: Yok (Fab: ınt)
P2 > Isı ölçüm birimi
    c: Santigrat ("C) (Fabrika ayarı: c)
     F: Fahrenhayt ('F)
r0 > Kompresörün durmasıyla, çalışması arasındaki sıcaklık farkı
(Histerezis - Diferansiyel). (0,1 - 20,0) (Fab: 2.0)
r1 > En düşük sıcaklık sınırı. (-40,D°C - ıso,OOC) (Fab: -40. D°C)
r2 > En yüksek sıcaklık sınırı. (-40,0"C-l50,0"C) (Fabrika ayarı:150 "C)
r5 > Cihaz çalışma şekli. 
      cooL: Soğutma
      HEAt: Isıtma (Fabrika ayarı: cooL)
c0 > İki kontak devreye girme süresi arasında geçmesi gereken
      minimum zaman (O dk. - 50 dk.) (Fab: 1)
c1 > Açılışta kompresörlln çalışmaya başlama süresi (O dk. - 99 dk.)
c2 > İki kontak devreye girme süresi arasında kontağın kapalı
       kalması gereken minimum süre (O dk. - 99 dk.) (Fabrika ayarı: 30)
c3 > İki kontak devreye girme süresi arasında kontağın çalışması
      gereken minimum süre (O dk. - 99 dk.) (Fab: 15)
c4 > Bir çalışma süresince kompresörün çalışması gereken
      maksimum zaman (O,ı sa - 24,0 sa.) (Fabrika ayarı: 24.0)
d7 > Defrost tipi
       ELEc: Elektrikli Defrost  (Fabrika ayarı: ELEc)
       GAS: Sıcak Gaz Defrost
d8 > Evaporatör sıcaklığı ile defrost
       na: Hayır  (Fabrika ayarı: na)
       YES: Evet
d9 > Defrost sonlandırma sıcaklığı (-40,D°C - ıso,trC) CFab: 8 •c)
d0 > Defrost aralığı (O dk. - 999 dk.) (Fabrika ayarı: 360)
d3 > Defrost süresi (O dk. - 999 dk.) (Fabrika ayarı: 30)
d6 > Defrost sırasında ekran durumu. 
      rEt: Okunan sıcaklık  (Fabrika ayarı: rEt)
      dEt: Defrosta girildiği andaki sıcaklık
      SEt: SET değeri
      dEFr: "dEFr" ibaresi
d2 > Damlama zamanı (O dk. - 99 dk.) (Fabrika ayarı: O)
d4 > Enerjllenme ile defrost başlatılsın mı?
       na: Hayır (Fabrika ayarı : na)
       YES: Evet


A1 > Düşük sıcaklık için alarm değeri (-40,D"C - l50,D"C} (Fabrika: -40 "C)
A4 > Yüksek sıcaklık için alarm değerı (-40,0"C - l50,0"C) (Fabrika: 150.0"C)
A6 > Enerjilenme ile sıcaklık alarm gecikmesi (0 dk. - 99 dk.) (Fabrika: 10)
A7 > Sıcaklık alarm gecikmesi (O dk. - 99 dk.) (Fab: O)
ı1 > Dijital girişin kontak tipi.
     PoS: Pozitif (Giriş devreyi kapatılınca aktif) (Fabrika: poS)
     nEG: Negatif (Giriş devre açılınca aktif)
ı5 > Dijital girişin tipi. 
      EA: Harici Alarm (Fabrika ayarı: EA)
      SEAL: Ciddi Alarm
      doar: Kapı Alarmı
      dEFr: Defrost Başlatma
      rAct: Sıcaklık Kontrol Yönünü Değiştirme (Soğutma/Isıtma)
ı7 > Dijital giriş için algılama gecikmesi. (O dk. - 90 dk.) (Fabrika: 1)
rFAc > Fabrika ayarlarına döndürme.
         O: Hayır (fabrika ayarı: O)
         1: Evet

Hata ve Bilgi Mesajları:

Prb1 > Oda Probu Hatası : Probun doğru bir şekilde bağlandığından ve
       kablonun sağlamlığını kontrol ediniz.
Prb2 > EvaporatlJr Probu Hatası : Probun doğru bir şekilde
       bağlandığından ve kablonun sağlamlığını kontrol ediniz.
dEFr > Defrast Yapmakta : Hata yok, cihaz defrost konumunda.
        Sıcaklığı gömıek için, ayarları değiştiriniz.
HıAL > Yüksek Sıcaklık Hatası : Ölçülen sıcaklık üst sıcaklık sınırını (A4) geçmiş.
LoAL > Düşük Sıcaklık Hatası : Ölçülen sıcaklık alt sıcaklık sınınnı (A1) geçmiş.
EAL > Harici Alarm : Dijital girişin alarmı aktif (Kontrol çıkışı kapatılmaz).
SAL > Ciddi Alarm : Dijital girişin alarmı aktif (Kontrol çıkışı kapatılır).
door > Kapı Alarmı : Dijital giriş aktif (Kontrol çıkışı kapatılmaz).
220V Besleme: RES37D-220

Besleme: 230VAC (+10% ~ -20%) 50/60Hz
Kutu Ebadı:35mm x 77mm x 75mm
Gösterge:1 x 3 hane 14mm LED Display
Tuş Takımı:4 adet mikro switch
Çalışma Sıcaklığı:0 ~ 50 oC
Girişler:2 adet NTC Sensör (-40oC ~ +150oC)
1 adet Dijital Giriş (Switch)
Çıkışlar:1 adet Röle Çıkışı 16A / 250VAC (NO/NC)
1 adet Röle Çıkışı 8A / 250VAC (NO)


24V Besleme: RES37D-24

Besleme: 24VAC ±10% 50/60Hz, 24VDC ±10%
Kutu Ebadı:35mm x 77mm x 75mm
Gösterge:1 x 3 hane 14mm LED Display
Tuş Takımı:4 adet mikro switch
Çalışma Sıcaklığı:0 ~ 50 oC
Girişler:2 adet NTC Sensör (-40oC ~ +150oC)
1 adet Dijital Giriş (Switch)
Çıkışlar:1 adet Röle Çıkışı 16A / 250VAC (NO/NC)
1 adet Röle Çıkışı 8A / 250VAC (NO)  "33"
RES37D  ısıtma/soğutma sistemleri  için  tasarlanmış bir dijital
termostattır. Cihaz elektrikli ya da sıcak gazla defrost yönetimi
sağlamaktadır,  defrost  bölgesi  için  ayrı  bir sensör  girişine
sahiptir. Ayrıca fan kontrolü için bir röle çıkışına sahip olup, buna
ilişkin  kontrol  parametreleri vardır.  Manuel defrost tuşuna 4
saniye kadar basılı tutulduğunda da, defrost herhangi bir anda
başlatılabilir.
Kompresör  koruma parametreleri sayesinde; ilk açılışta, sürekli
çalışmada veya ardışıl devreye girip çıkma ile  ilgili  hususlarda
koruyucu önlemler alınabilir.
Ölçme değeri ayarlanmış alarm uyarısının üzerine veya altına
indiğinde, ekranda alarm ibaresi gösterilir.
Dijital girişten alınan anahtar bilgisiyle, "Harici  Alarm", "Ciddi
Alarm", "Kapı Alarmı", "Defrost Başlatma" veya "Kontrol Yönünü
Çevirme" işlevleri veya alarm durumları başlatılabilir.
KURULUM:
Cihazın sağlıklı bir şekilde kurulup, yerleştirilebilmesi için şu
hususlara dikkat edilmesi gereklidir:
1.  Cihazın voltaj, sıcaklık ve nem koşullarının yukarıda
belirtilmiş sınırlar içinde olduğundan emin olunuz.
2.  Çıkış rölesinin yükünün belirtilen sınırların altında
olduğundan emin olunuz.

DİKKAT!
Cihaz fazla yüklemeye
karşı korumasız olduğundan, gerekli önlemlerin alınması
gereklidir. Hata durumunda akımı sınırlandıran veya
sonlandıran bir önlem bulundurulmalıdır.

SET DEĞERİ NASIL AYARLANIR ?
SET
[]   tuşuna basıp bıraktığınızda ekranda SET değeri görülecektir.
SET değeri görüldüğü anda ekranda sol
üst köşedeki nokta yanıp
sönmeye başlayacaktır.
/\   veya V tuşlarına basarak SET
değerini istediğiniz sıcaklığa ayarlayabilirsiniz.


PARAMETRELERE GİRİŞ:

SET 
[] tuşuna 4 saniye boyunca basılı tutunuz. Ekranda "ol"
görünecektir.
/\ veya V   tuşlarına basarak ayarlamak istediğiniz
parametreyi ekrana getiriniz.
Ekrandaki parametrenin değerini görmek ve ayarlamak
için
DEFROST tuşuna basınız.

/\ veya V   tuşlarına basarak ekrandaki değeri değiştirebilirsiniz.
DEFROST tuşuna kısa bir süre basıp bırarak, parametre
menüsüne geri dönebilirsiniz.


PARAMETRE MENÜSÜNDEN ÇIKIŞ:
DEFROST tuşuna 4 saniye boyunca basılı tutulursa ya da hiçbir
tuşa 50 saniye kadar basılmazsa parametre ayar menüsünden çıkılır.
Herhangi bir parametre değişikliğinden sonra, parametrenin
etkinliğini sağlayabilmek için, cihazı bir süreliğine fişten çekin ve
tekrar enerjilendirin.
elektronik kontrol -
defrost kontrol