Özellikler:

Besleme: 230VAC (+10% ~ -20%) 50/60Hz
Kutu Ebadı: 48mm x 48mm x 75mm
Gösterge: 2 x 4 hane 7mm LED Display
Tuş Takımı: 4 adet mikro switch
Çalışma Sıcaklığı: 0 ~ 50 oC
Girişler: 2 adet Dijital Giriş (5V ~ 30V) – IN1 ve IN2
1 adet Reset Dijital Giriş (5V ~ 30V) – Reset
Çıkışlar:1 adet Röle Çıkışı 8A / 250VAC (NO/NC)
1 adet Röle Çıkışı 8A / 250VAC (NO)
Sensör Besleme Çıkışı: Regülesiz 12VDC (50mA maks.)
Açıklama:
Giriş sinyali üzerinden çarpan katsayıları ile devir veya hız gösterebilen bir cihazdır. PNP/NPN sensör giriş seçeneği mevcuttur. Harici resetleme, ayarlanabilir SET değerine göre çıkış ve alarm rölelerine sahiptir.

InP > Giriş modu ( Fabrika ayarı: tAco) Kullanıcı ayarı (            )
     
tAco InA girişinden devir hesaplar  
      
PEr  Periyot InA girişinden periyot hesaplar 
     
cPP  Darbe sayacı InB girişi etkin olduğu sürece gelen InA darbe girişlerini sayar  
    
  cPc Darbe sayacı  (İki InB darbe girişi arasındaki) InA darbe sayısını sayar 
     
A/b  InA / InB Devir Oranı. InA ve InB girişleri arasındaki devir oranını hesaplar  
     
A-b   InAInB Devir Farkı . InA ve InB girişleri arasındaki devir farkını hesaplar  

Intb > Giriş Zaman Kademesi  ( Fabrika ayarı: rPm) Kullanıcı ayarı (            )
       
rPS  Saniye'de Devir.    Saniye'deki devir sayısını verir. 
       
rPm  Dakika'da Devir.   Dakika'daki devir sayısını verir  
       
rPh  Saat'te Devir. Saat'teki devir sayısını verir 

PLSt > Darbe Zamanı. [0 – 250] milisaniye InA, InB ve Reset girişlerinin minimum darbe süresi 
tout > Timeout [1 - 99] saniye ( Fabrika ayarı: 99) Kullanıcı ayarı (            )
        Giriş sinyali sıfırlama zamanı. Bu değerden daha uzun süre giriş sinyali uygulanmazsa gösterge değeri sıfırlanır. 

SamP > [1 – 999] saniye. ( Fabrika ayarı: 100) Kullanıcı ayarı (            )
           Göstergedeki değerin yenilenme süresini belirler.
ItYP >  Giriş sayma tipi seçimi. (pnp-pnp)( Fabrika ayarı: pnp) Kullanıcı ayarı (            )
          pnp pnp darbeleri sayar ( giriş aktif iken)
           npn npn darbeleri sayar (giriş pasif iken)

CStr >  Kontrol Başlangıcı.  ( Fabrika ayarı: Pon) Kullanıcı ayarı (            )
       Pon  Enerjilenme ile başlatma  Cihaza enerji verildiğinde kontrol işlemi başlatılır.
       Ps1sS  Preset1 değerine ulaşılması ile başlatma.   Preset1 değerine ulaşılması ile kontrol işlemi başlatılır.
       Ps2S Preset 2 değerine ulaşılması ile başlatma.   Sayma değeri Preset2 değerine ulaşılması ile kontrol işlemi başlatılır.

Ou1c >  Çıkış (röle 1) 1 Konfigürasyonu ( Fabrika ayarı: Latc) Kullanıcı ayarı (            )
       LAtc  Kalıcı Çıkış   manuel reset uygulanana kadar çıkış konum değiştirmez 
       nLAt  Kalıcı Olmayan Çıkış.Histerezisle tanımlanan değere göre konum değiştirebilir  
       ALm Çıkış Alarm Tipi parametresinde belirlendiği şekilde çalışır 

Ou2c > Çıkış(röle 2) 2 Konfigürasyonu  ( Fabrika ayarı: Latc) Kullanıcı ayarı (            )
       LAtc  Kalıcı Çıkış   manuel reset uygulanana kadar çıkış konum değiştirmez 
       nLAt  Kalıcı Olmayan Çıkış.Histerezisle tanımlanan değere göre konum değiştirebilir

AtYP > Alarm çıkışı Tipi  ( Fabrika ayarı: Latc) Kullanıcı ayarı (            )
        HıAL Yüksek Alarm. Sayma değeri Preset1 değerinin üzerindeyken çıkış aktif olur 
        LoAL Düşük Alarm.   Sayma değeri Preset1 değerinin altındayken çıkış aktif olur.
        dHAL Sapma Yüksek Alarm.    Sayma değeri (Preset1 + Preset2) değerinin üzerindeyken çıkış aktif olur 
        dLoL  Sapma Düşük Alarm.   Sayma değeri (Preset2 - Preset1) değerinin altındayken çıkış aktif olur.  
       dbAL  Sapma Band Alarm.  Sayma değeri (Preset1 + Preset2) ile (Preset2 - Preset1) değeri arasındayken çıkış aktif olur.  

O1HY > [0 – 500] Çıkış 1 için histerezis değeri.  ( Fabrika ayarı: Latc) Kullanıcı ayarı (            )
            Çıkış 1 kalıcı olmayan çıkış seçildiyse kullanılır.  
O2HY > [0 – 500] Çıkış 2 için histerezis değeri. ( Fabrika ayarı: Latc) Kullanıcı ayarı (            )
           Çıkış 2 kalıcı olmayan çıkış seçildiyse kullanılır. 
O1Pt > [0 – 999] saniye,  ( Fabrika ayarı: Latc) Kullanıcı ayarı (            )
       Çıkış 1 Darbe Zamanı  Çıkış 1'in aktif kalacağı süre. “0” (sıfır) ise çekili kalır.
O2Pt > [0 – 999] saniye, ( Fabrika ayarı: Latc) Kullanıcı ayarı (            )
        Çıkış 2 Darbe Zamanı  Çıkış 2'nin aktif kalacağı süre. “0” (sıfır) ise çekili kalır.

O1dt > [0 – 999] saniye  ( Fabrika ayarı: Latc) Kullanıcı ayarı (            )
        Çıkış 1'in etkinleştime için gecikme zamanı .
O2dt > [0 – 999] saniye  ( Fabrika ayarı: Latc) Kullanıcı ayarı (            )
        Çıkış 2'nin etkinleştime için gecikme zamanı.

dEc > Virgüllü gösterim   ( Fabrika ayarı: Latc) Kullanıcı ayarı (            )
        0000 Virgülsüz gösterim 0000.
        000.0 Onlar hanesi virgüllü görünüm.
        00.00 yüzler hanesinde virgüllü görünüm
        0.000 binler hanesinde virgüllü görünüm

Frqm > Frekans Katsayısı [1 – 9999] ( Fabrika ayarı: Latc) Kullanıcı ayarı (            )
       Gösterge değerinde çarpan etkisi gösterir.
PScL [1 - 9999] Gösterge değeri skalalandırma parametresi. ( Fabrika ayarı: Latc)
Kullanıcı ayarı (            )
       ( ÇARPAN KATSAYISI)
        Burada girilen 0,001 ila 9,9999 arasında bir değerle çarpılarak gösterge değeri skalalandırılabilir.

KPrt > Tuş Koruma  ( Fabrika ayarı: Latc) Kullanıcı ayarı (            )
     LoFF Kilidi Kapalı, Tuş kilidi yok. Bütün tuşlar ve parametre değişiklikleri etkin. 
     Loc1 Tuş Kilidi Seviye ,Tuş kilidi 1. seviyede. Reset tuşu ile sıfırlama kapalı. 
    Loc2 Tuş kilidi 2. seviyede. Preset 1 ve Preset 2 değerleri ayarlanamaz. 
     Loc3 Tuş kilidi 3. seviyede. Parametreler ayarlanamaz. 

rFAc > Fabrika Değerlerine Dönüş  ( Fabrika ayarı: Latc) Kullanıcı ayarı (            )
     oFF Değişim yok. 
    on Bütün parametreler fabrika değerlerine döner 


                                                 
Seçilebilir Takometre, Devir Sayacı ve Darbe Sayacı özeliği
· Çift set değeri atayabilme ve Çift röle çıkışı
· Devir değerini, sn/d, dk/d veya sa/d olarak görebilme
· Giriş işareti minimum darbe/boşluk süresi seçilebilir.
· Belirli bir süre sinyal gelmediğinde çıkış sıfırlama (Timeout)
· Örnekleme zamanı seçilebilir
· Sensör tipi parametrelerden seçilebilir (PNP, NPN)
· Seçilebilir çıkış konfigürasyonu: Kalıcı çıkış, Histerezisli Çıkış
· Seçilebilir alarm fonksiyonu: Yüksek Alarm, Düşük Alarm
· Çıkış süresi, gecikmesi ayarlanabilir
· Göstergede desimal nokta belirlenebilir
· Ayarlanabilir çarpan katsayıları ile metraj, uzunluk
veya hız kademesi ayarlanabilir
· Tuş kilidi opsiyonlarý mevcut
elektronik kontrol -